Bimerr Renovation 4.0 Logo

Witamy w żywym laboratorium w projekcie Bimerr

Nadrzędna historia / wizja BIMERR

Streszczenie projektu BIMERR

Building Information Modelling, w skrócie zwany BIM, to kluczowy element cyfryzacji w branży budowlanej. Jest on niezbędny do poprawy wydajności i efektywności procesów projektowych i budowlanych. Projekt BIMERR skupia się na opracowaniu platformy opartej o technologię BIM z zestawem narzędzi, które będą wspierać digitalizację procesu termomodernizacji, tzw. Renowacja 4.0 (ang. Renovation 4.0). 

Wypracowane narzędzia będą dedykowane głównym interesariuszom procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych, począwszy od koncepcji projektu do oddania budynku użytkownikom. Platforma BIMERR pozwoli na efektywną wymianę informacji na różnych etapach projektu. Narzędzia BIMERR będą oferować m.in. automatyczne tworzenie modeli BIM, dobór najbardziej optymalnego scenariusza termomodernizacji oraz dostarczanie informacji o projekcie w czasie rzeczywistym na budowę, usprawniając dzięki temu proces oraz minimalizując czas i koszty. 

Zestaw narzędzi BIMERR zostanie przetestowany na 4 budynkach w 3 państwach Unii Europejskiej. Dwa budynki w Grecji zostaną wykorzystane do wstępnej walidacji i udoskonalenia narzędzi BIMERR, a w następnej kolejności zostaną one przetestowane w warunkach rzeczywistych w Polsce i Hiszpanii.  Rezultaty testów zostaną wykorzystane do stworzenia dobrych praktyk oraz promowania metod i technologii, które usprawniają proces termomodernizacji.

Subscribe to ourNewsletter

Subscribe now and receive our latest news!