Bimerr Renovation 4.0 Logo

Kwestionariusz (wersja online) dla pracowników

Kwestionariusz skierowany jest do pracowników ekip budowlanych, którzy uczestniczyli w projektach renowacji energetycznej budynków. Chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby oraz oczekiwania w wymiany informacji/wiedzy w trakcie realizowanych prac, a także preferencje dotyczące wszelkich możliwych narzędzi lub aplikacji, wspierających tego typu komunikację.

Kwestionariusz składa się głównie z

  • wielokrotnego wyboru: jeśli żadna z sugerowanych możliwości odpowiedzi nie będzie miała zastosowania, mogą Państwo włączyć opcję „Inne”, a następnie  wypełnić pole tekstowe,
  • prostych, w których wymagana jest odpowiedz: tak/nie.

S1

S2

S3

S4

(np. BIM 360 Field or BIM360 Docs)?

S5

NieistotneIstotneWażneBardzo ważne
Pracownik na budowie
Kierownik budowy
Majster
Pracownik BHP

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

Subscribe to ourNewsletter

Subscribe now and receive our latest news!