Bimerr Renovation 4.0 Logo

Kwestionariusz (wersja online) dla menedżerów witryn

Kwestionariusz skierowany jest do kierowników budowy, zaangażowanych w proces termomodernizacji budynków. Chcielibyśmy dowiedzieć się, z jakich narzędzi i aplikacji Państwo korzystają, z jakimi specjalistami współpracują oraz z jakich metod i technik korzystają Państwo w pracy nad termomodernizacją. 

Kwestionariusz składa się głównie z pytań:

  • wielokrotnego wyboru: jeśli żadna z sugerowanych możliwości odpowiedzi nie będzie miała zastosowania, mogą Państwo włączyć opcję „Inne”, a następnie  wypełnić pole tekstowe,
  • pytań otwartych: możliwe odpowiedzi pomocnicze na te pytania znajdują się poniżej pól na wpisanie tekstu. 

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

(np. IFC, DGN, DWX, XML, JSON, CSV, ASCII, itp.)

S9

S10

(np. IFC, DGN, DWX, XML, JSON, CSV, ASCII, itp.)

S11

(np. manager projektu, pracownik fizyczny, BIM ekspert, klient, inwestor, itp.)

S12

S13

Proszę podać wymiar czasu:

S14

S15

(np. pracownik fizyczny, pracownik BHP, itp.)

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

(np. https://passivehouse.com/)?

S25

S26

S27

Subscribe to ourNewsletter

Subscribe now and receive our latest news!