Bimerr Renovation 4.0 Logo

Kwestionariusz (wersja online) dla Menadżer projektu

Kwestionariusz skierowany jest do kierowników projektów, zaangażowanych w proces renowacji energetycznej budynków. Chcielibyśmy dowiedzieć się, z jakich narzędzi i aplikacji Państwo korzystają, z jakimi specjalistami współpracują oraz z jakich metod i technik korzystają Państwo w pracy nad termomodernizacją. 

Kwestionariusz składa się głównie z pytań:

  • wielokrotnego wyboru: jeśli żadna z sugerowanych możliwości odpowiedzi nie będzie miała zastosowania, mogą Państwo włączyć opcję „Inne”, a następnie  wypełnić pole tekstowe,
  • pytań otwartych: możliwe odpowiedzi pomocnicze na te pytania znajdują się poniżej pól na wpisanie tekstu. 

S1

S2

S3

S4

(np. projekt manager, BIM ekspert, klient, inwestor, etc.)

S5

S6

Proszę podać wymiar czasu:

S7

S8

(np. kierownik projektu, klient, itp.)

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

(np. IFC, DGN, DWX, XML, JSON, CSV, ASCII, GML)

S16

S17

(np. IFC, DGN, DWX, XML, JSON, CSV, ASCII, GML)

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

Subscribe to ourNewsletter

Subscribe now and receive our latest news!