Bimerr Renovation 4.0 Logo

Kwestionariusz (wersja online) dla Inspektor budowlany:

Kwestionariusz skierowany jest do inspektorów budowlanych, zaangażowanych w proces renowacji energetycznej budynków. Chcielibyśmy dowiedzieć się, z jakich narzędzi i aplikacji Państwo korzystają, z jakimi specjalistami współpracują oraz z jakich metod i technik korzystają Państwo w pracy nad termomodernizacją. 

Kwestionariusz składa się głównie z pytań:

  • wielokrotnego wyboru: jeśli żadna z sugerowanych możliwości odpowiedzi nie będzie miała zastosowania, mogą Państwo włączyć opcję „Inne”, a następnie  wypełnić pole tekstowe,
  • pytań otwartych: możliwe odpowiedzi pomocnicze na te pytania znajdują się poniżej pól na wpisanie tekstu. 

S1

S2

S3

S4

Nie, bardzo rzadkoRzadkoCzęstoTak, bardzo często

S5

S6

S7

S8

S9

(np. CAD lub BIM)?

S10

(np. FARO, LEICA)

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

Tak, bardzoTak, w pewnych sytuacjach jest przydatneŚrednioCałkowicie nieprzydatne

S22

S23

ZawszeCzęstoCzasamiRzadko

S24

ZawszeCzęstoCzasamiRzadko

S25

ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

Subscribe to ourNewsletter

Subscribe now and receive our latest news!