Bimerr Renovation 4.0 Logo

Kwestionariusz (wersja online) dla modelarzy BIM

Kwestionariusz skierowany jest do ekspertów BIM, którzy zaangażowany są w proces renowacji/termomodernizacji budynków. Chcemy dowiedzieć się, z jakich narzędzi i oprogramowania, jakiego typu i formatu danych korzystają Państwo w tworzeniu modeli BIM (typ, format, oprogramowanie).

Kwestionariusz składa się z pytań:

  • wielokrotnego wyboru: jeśli żadna z sugerowanych możliwości odpowiedzi nie będzie miała zastosowania, mogą Państwo włączyć opcję „Inne”, a następnie  wypełnić pole tekstowe,
  • prostych, w których wymagana jest odpowiedz: tak/nie.

S1

S2

(np. parametry wymiany ciepła, informacje o materiałach, etc.)

S3

S4

S5

(np. wykrywanie elementów konstrukcyjnych)

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

Subscribe to ourNewsletter

Subscribe now and receive our latest news!