Bimerr Renovation 4.0 Logo

Formularz zgody na przeprowadzenie kwestionariusza w ramach projektu BIMERR

Zapraszamy do udziału w internetowym kwestionariuszu, prowadzonym w ramach Living Lab projektu BIMERR, finansowanego przez Komisje Europejską w programie Horyzont 2020. Jest to projekt badawczy realizowany przez konsorcjum partnerów projektu BIMERR. Państwa udział w tej ankiecie jest dobrowolny. Mogą Państwo odmówić udziału w badaniu lub opuścić kwestionariusz w dowolnym momencie. Mogą Państwo odmówić odpowiedzi na pytanie, bez podania przyczyny.

Nie otrzymają Państwo żadnych bezpośrednich korzyści z uczestnictwa w badaniu. Jednak Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na tworzenie narzędzi BIMERR, dedykowanych termomodernizacji. Uczestnictwo w tej ankiecie nie jest związane z żadnym ryzykiem. BIMERR nie gromadzi informacji, na podstawie których byłaby możliwa identyfikacja uczestników, takich jak adres IP. Jednakże, konsorcjum projektu BIMERR będzie przechowywać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, które będą wykorzystane w kolejnych odsłonach kwestionariusza i działań Living Lab. Konsorcjum projektu BIMERR będzie przechowywać dane osobowe w wewnętrznej bazie danych, dostępnej tylko dla konsorcjantów projektu BIMERR na czas jego trwania (do lipca 2022 roku).

W związku z tym na następnej stronie kwestionariusza zostaną Państwo poproszeni o podanie swojego stanowiska i danych osobowych. Dzięki temu możliwy będzie kontakt z Państwem w kolejnych odsłonach Living Lab. Jeśli nie zdecydują się Państwo na podanie swoich danych osobowych, przejście do następnej strony kwestionariusza będzie niemożliwe. 

Ponadto raporty w projekcie, oparte na zabranych danych w ramach niniejszego kwestionariusza nie będą zawierać nazwisk ani informacji, na podstawie których będzie możliwa identyfikacja respondentów. Państwa odpowiedzi pozostaną poufne.

Jeśli będą mieć Państwo pytania odnoście kwestionariusza, warsztatów Living Lab lub procedur, mogą się Państwo skontaktować z koordynatorem projektu BIMERR dr Erionem Elmasllari na następujący adres e-mail erion.elmasllari@fit.fraunhofer.de

Z góry dziękujemy za udział w ankiecie!

Warunki zgody

  • Akceptujesz „Formularz zgody na przeprowadzenie kwestionariusza w ramach projektu BIMERR” i jego polityce prywatności
  • Przeczytałeś i zgadzasz się z powyższymi informacjami i zgadzasz się na kontakt w sprawie przyszłych działań BIMERR Living Lab, takich jak warsztaty i nowe wersje kwestionariusza
  • Wyrażasz zgodę na rozpowszechnianie swoich danych osobowych wyłącznie w Konsorcjum projektu BIMERR.

Subscribe to ourNewsletter

Subscribe now and receive our latest news!